Integritetspolicy

Personuppgifter
Beson Gross respekterar din personliga integritet och vill att du ska känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas hos oss. Vi vill därför informera om hur vi behandlar, skyddar, förvaltar och lagrar de personuppgifter som du lämnar till oss.

Beson Gross lagrar personuppgifter om kontaktpersoner som vi har en affärsrelation till och för att kunna bedriva vår verksamhet.  Vi hanterar även personuppgifter för individer som söker en tjänst eller lämnar en spontanansökan till oss.

Beson Gross AB (556284-2897), Hammervägen 4, 432 32 Varberg, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och säkerställer att den sker enligt gällande lagstiftning.

Insamling av personuppgifter, ändamål och laglig grund
(Se tabell nedan för mer detaljerad information)

Leverantörer, kunder och potentiella kunder
De personuppgifter vi behandlar kopplat till våra leverantörer är de som vi behöver för att vi ska kunna upprätthålla vår affärsmässiga relation. Det kan gälla personuppgifter rörande kundansvariga, supportfunktioner, ekonomiavdelning eller andra nyckelpersoner.

Om du arbetar hos någon av våra kundföretag, som beställare eller som kontaktperson, behandlar vi vissa personuppgifter för att kunna upprätthålla vår yrkesmässiga relation, samt leva upp till gällande lagstiftning till exempel bokföringslagen. Vi sparar personuppgifterna så länge avtal gäller och till dess att vi uppfyllt gällande lagstiftning.

För att kunna erbjuda våra tjänster till potentiella kunder hanterar vi kontaktuppgifter till nyckelpersoner på företag som vi vill kunna upprätta nya affärsrelationer med. Dessa personuppgifter sparar vi så länge en dialog pågår och max ett år efter det.

Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller till oss, till exempel när vi kommunicerar via e-post eller via andra kanaler. Uppgifterna vi samlar in inkluderar e-postadress, namn, jobbtitel samt telefonnummer.

Kandidater
I samband med en ansökan och för att vi ska kunna genomföra en rekryteringsprocess samlar vi in följande personuppgifter:  namn, e-postadress, mobiltelefonnummer, kompetenser och tidigare erfarenhet inhämtat från CV, genom intervju och utifrån medföljande information så som referenser från tidigare arbetsgivare, personligt brev eller andra bilagor som du väljer att ha med i din ansökan.

Om du förser Beson Gross med information från tredje part, så som kontaktuppgifter till en referens, intygar du indirekt att du fått godkännande från denna tredje part att låta Beson Gross AB hantera även dessa uppgifter.

Vi kan komma att tillfälligt lagra ditt fotografi, om du inkluderat ett sådant i ditt CV. Vi kommer inte att efterfråga känsliga personuppgifter från några kandidater. Därför uppmanar vi till att inte lämna ut personlig information gällande till exempel etnisk tillhörighet, politiska åsikter, fackligt engagemang eller hälsa när du skickar in din ansökan.

Dina personuppgifter behandlas på ett sätt som är vanligt och brukligt vid rekrytering. I samband med att du lämnar din ansökan till oss får du ge ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter) i enlighet med denna policy. Kandidaters personuppgifter sparar vi i 24 månader för att kunna uppfylla gällande lagstiftning. Så kallade spontanansökningar sparar vi i 6 månader.

Bearbetning och lagring
Endast behörig personal behandlar personuppgifter för ovan nämnda ändamål och har tillgång till dem. Vi kan komma att behöva dela personuppgifter med våra leverantörer om de utför tjänster för oss. Dessa har genom avtal med oss förbundit sig att behandla de personuppgifter de eventuellt kommer åt i enlighet med GDPR och endast för de syften vi avtalat med dem.

Personuppgifterna kommer att behandlas med hög datateknisk säkerhet och vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dem mot förluster och att obehöriga personer får tillgång. Alla personuppgifter lagras inom EU/EES området.

Dina rättigheter och val
Det är vår skyldighet att behandla personuppgifter som är korrekta, relevanta och nödvändiga med beaktande av våra legitima ändamål. Du har vissa rättigheter enligt dataskyddsförordningen när det gäller dina personuppgifter. Om du vill kontrollera, ändra eller radera dina lämnade uppgifter kan du göra det genom att kontakta maria.johansson@besongross.se. Du har också rätt att få ett utdrag på vilka personuppgifter som finns registrerade om dig eller närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke, även detta görs genom att kontakta maria.johansson@besongross.se.

Tillsynsmyndighet
Om du anser att Beson Gross på något sätt brustit i hanteringen av dina personuppgifter kan du anmäla detta till Datainspektionen (www.datainspektionen.se). De är tillsynsmyndighet över personuppgiftsbehandling och dataskydd.

Ändamål och laglig grund
Nedan visas en beskrivning av syftet till att vi behandlar personuppgifter, vilken laglig grund som behandlingen baseras på samt hur länge uppgifterna sparas.

Om du har frågor gällande denna policy eller dess innehåll vänligen kontakta:

Mattias Johansson, VD
Mail: mattias.johansson@besongross.se

Shopping cart

0
image/svg+xml

Varukorgen är tom

Continue Shopping